ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ στέκεται δίπλα στον υποψήφιο έως το τέλος της διαδρομής των πανελλαδικών εξετάσεων, με γνώση, εμπειρία και απόλυτη υπευθυνότητα. Η κρίσιμη αυτή στιγμή της τελικής απόφασης για την επιλογή σχολών και της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου υποστηρίζεται μέσα από ατομικές συναντήσεις μαθητών και γονέων με τον υπεύθυνο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού του φροντιστηρίου μας, με σκοπό την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος και την αποφυγή λανθασμένων επιλογών.