ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ένας ακόμα τρόπος να βοηθήσουμε τους μαθητές μας σε θέματα προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, είναι η δημιουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης επαγγελματικού προσανατολισμού . Τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό είναι της εταιρία συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας EMPLOY «ΕΠΙΛΕΓΩ σπουδές και επαγγέλματα». Ένας πλήρης οδηγός για σχολές και επαγγέλματα με έγκυρο πληροφοριακό υλικό, για ότι έχει σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις.