ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελεί μια από τις πολύ σημαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ο κάθε μαθητής, αφού σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει την επαγγελματική του σταδιοδρομία και γενικότερα το μέλλον του. Έχοντας επίγνωση της κρισιμότητας της απόφασης αυτής, και στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε ουσιαστικά την επιλογή του κάθε μαθητή, οργανώνουμε τις ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Στις συναντήσεις αυτές ο υπεύθυνος επαγγελματικού προσανατολισμού ενημερώνει αναλυτικά τους μαθητές για τα επιστημονικά πεδία, τα επαγγέλματα και τις σχολές που οδηγούν σ’ αυτά και έπειτα προσπαθεί όλα αυτά να τα ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή.