ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

[insert_php] $et=2017; //BALE TO ETOS POU EXOUME

function insert_mathima($xurl,$mathima){
$pin=array();
$files1 = scandir($xurl);

if (substr($xurl,-4)==”ikes”){

echo ‘

‘.$mathima.’ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

‘;
}
else{
echo ‘

‘.$mathima.’

‘;
}
foreach ($files1 as $f){
$k=substr($f,-3);
if ($k==”pdf”){
array_push($pin,$f);
echo ‘

‘;
}
}
return $pin;
}

$m1=array();

array_push($m1,”ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ”,”ΑΓΓΛΙΚΑ”,”ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”,”ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”,”ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ”,”ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ”,”ΕΚΘΕΣΗ”,”ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ”,”ΙΣΤΟΡΙΑ”,”ΛΑΤΙΝΙΚΑ”,”ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ”,”ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ”,”ΧΗΜΕΙΑ”);
$anef=array();$agglika=array();$aoth=array();$aothe=array();$arxaia=array();$arxaiae=array();$biogen=array();$biogene=array();$biokat=array();$biokate=array();$ekthesi=array();$ekthesie=array();$fysiki=array();$fysikie=array();$istoria=array();$istoriae=array();$latinika=array();$latinikae=array();$mathgen=array();$mathgene=array();$mathkat=array();$mathkate=array();$ximeia=array();$ximeiae=array();

[/insert_php]

[insert_php] $anef=insert_mathima(‘myfiles/themata/anef’,$m1[0]);
$anefe=insert_mathima(‘myfiles/themata/anef/epanaliptikes’,$m1[0]);
$agglika=insert_mathima(‘myfiles/themata/agglika’,$m1[1]);
$aoth=insert_mathima(‘myfiles/themata/aoth’,$m1[2]);
$aothe=insert_mathima(‘myfiles/themata/aoth/epanaliptikes’,$m1[2]);
$arxaia=insert_mathima(‘myfiles/themata/arxaia’,$m1[3]);
$arxaiae=insert_mathima(‘myfiles/themata/arxaia/epanaliptikes’,$m1[3]);
$biogen=insert_mathima(‘myfiles/themata/biologiagen’,$m1[4]);
$biogene=insert_mathima(‘myfiles/themata/biologiagen/epanaliptikes’,$m1[4]);
$biokat=insert_mathima(‘myfiles/themata/biologiakat’,$m1[5]);
$biokate=insert_mathima(‘myfiles/themata/biologiakat/epanaliptikes’,$m1[5]);
$ekthesi=insert_mathima(‘myfiles/themata/ekthesh’,$m1[6]);
$ekthesie=insert_mathima(‘myfiles/themata/ekthesh/epanaliptikes’,$m1[6]);
$fysiki=insert_mathima(‘myfiles/themata/fysikhkat’,$m1[7]);
$fysikie=insert_mathima(‘myfiles/themata/fysikhkat/epanaliptikes’,$m1[7]);
$istoria=insert_mathima(‘myfiles/themata/istoria’,$m1[8]);
$istoriae=insert_mathima(‘myfiles/themata/istoria/epanaliptikes’,$m1[8]);
$latinika=insert_mathima(‘myfiles/themata/latinika’,$m1[9]);
$latinikae=insert_mathima(‘myfiles/themata/latinika/epanaliptikes’,$m1[9]);
$mathgen=insert_mathima(‘myfiles/themata/mathimatikagen’,$m1[10]);
$mathgene=insert_mathima(‘myfiles/themata/mathimatikagen/epanaliptikes’,$m1[10]);
$mathkat=insert_mathima(‘myfiles/themata/mathimatikakat’,$m1[11]);
$mathkate=insert_mathima(‘myfiles/themata/mathimatikakat/epanaliptikes’,$m1[11]);
$ximeia=insert_mathima(‘myfiles/themata/ximeia’,$m1[12]);
$ximeiae=insert_mathima(‘myfiles/themata/ximeia/epanaliptikes’,$m1[12]);
[/insert_php]