ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πρόγραμμα Σπουδών
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2
Β’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2
Γ’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΕΚΘΕΣΗ 2