ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πρόγραμμα Σπουδών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
Β’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
Γ’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2